Gospodarstwo Agroturystyczne „Brama Gór”

Sławomir Małysz

Regulamin obiektu

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domku całorocznego „Wilk”. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.

Zadatek wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu, nie mniej niż 400 zł.

Podczas długich weekendów zadatek wynosi 50 %.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 693 184 121

Domki nie są wynajmowane na:

– imprezy integracyjne

– urodziny i 18-stki

– wieczory kawalerskie i panieńskie

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 8 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: wodę, parking, pościel, ręczniki – 1 duży, 1 mały
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 14. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 15. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania oraz palenia ogniska.
 16. Domki wyposażone są w czujniki czadu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 17. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 18. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 19. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku wstępnie posprzątane.
 20. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 100 zł za 1 sztukę.
 21. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 22. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 23. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 24. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miejscowości w której znajduje się obiekt.
 25. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 26. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 27. Teren obiektu jest stale monitorowany.
 28. W każdym domku są gaśnice.
 29. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.
 30. Zakaz pobytu ze zwierzęciem.

 

Udanego wypoczynku!

Scroll to Top